Kisah

Kisah Tahun Duka Cita Rasulullah.Saw

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gasahar -Penolakan Rasulullah atas tawaran Utbah bin Rabiah, Hamzah dan…

Feb 15, 2021

Kisah Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab Masuk Islam

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gasahar -Kerasnya penyiksaan kafir Quraisy terhadap kaum muslimin, memb…

Feb 15, 2021

Kisah Hijrah ke Habasyah

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gasahar -Kaum musyrikin Makkah telah mengembangkan berbagai cara untuk…

Feb 15, 2021

Kisah Memulai Dakwah Terang-Terangan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gasahar -Selama sekitar tiga tahun, Rasulullah shallallahu ‘alaihi was…

Feb 15, 2021

Kisah Dakwah Sembunyi-Sembunyi Hasilkan 40 Assabiqunal Awwalun

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gasahar -Masa kenabian dimulai. Lalu beliaupun memulai dakwahnya begit…

Feb 15, 2021

Kisah Wahyu Pertama Rasulullah Diangkat Menjadi Nabi

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gasahar -Ketika mendekati usia 40 tahun, Rasulullah sering  uzlah, kha…

Feb 15, 2021

Kisah Kelahiran Nabi Muhammad hingga Menikah dengan Khadijah

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gasahar -Membahas masa kecil Nabi hingga pra kenabian, termasuk saat Ra…

Feb 15, 2021

Kisah Kelahiran Nabi Muhammad dan 5 Peristiwa Besar yang Mengiringinya

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kelahiran Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam adalah rahmat agun…

Feb 15, 2021